Wydawnictwa

 

Od 2016 r. w Muzeum Politechniki Krakowskiej ukazują się trzy serie wydawnicze:

Zeszyty historyczne Muzeum Politechniki Krakowskiej

Pierwszy zeszyt został poświęcony dziedzictwu akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej.

lwowiana na www

– Katalogi wystaw

Pierwszy katalog ukazał się w 2016 r. i towarzyszył wystawie rysunków autorstwa Tadeusza Kościuszki, patrona naszej uczelni.
Katalog rysunki tk

– Biuletyn

ukazuje się w zmienionej formie niż do 2015 r. Wydawany jest raz w roku i jest podsumowaniem działalności muzeum w roku poprzednim.

DOK346


Biuletyny Muzeum PK , które ukazały się w latach 2004 – 2015:

nr 1/2004 Profesor Bronisław Kopyciński – rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1956-1965

nr 1(2)/2005 Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej

nr 3/2006 Profesor Stanisław Rudnik – prorektor Politechniki Krakowskiej w latach 1965-1972

nr 2/4/2006 45 lat Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa

nr 3/5/2006 Październik 1956, Tryptyk Węgierski

nr 1/6/2009 Ludomir Ślendziński 1889-1980, Pierwszy Rektor Politechniki Krakowskiej

nr 1/7/2010 70- lecie polskich szkół nad Balatonem

nr 2/8/2010 Michał Życzkowski 1930-2006

nr 1/9/2012 Olimpijczycy 1924 – 2006

nr 1/11/2014 Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej

nr 1(12) 015 70 lat Politechniki Krakowskiej

Zajrzyj do archiwalnych numerów

http://suw.biblos.pk.edu.pl/search&query=Biuletyn%20Muzeum%20PK%20&termId=1,2,79