Biuletyn

 

Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej

ukazuje się od początku powstania Muzeum PK w 2004 r.

Jest wydawnictwem ciągłym, nieregularnym.

Często towarzyszy wystawom, nawiązując tematycznie do danej ekspozycji.

Ukazuje się też jako pozycja samodzielna przedstawiająca ciekawe wydarzenia

i osobowości Politechniki Krakowskiej.

Kolejny jubileuszowy numer biuletynu jest już dostępny w Muzeum PK.

 

M700

Zajrzyj do archiwalnych numerów

http://suw.biblos.pk.edu.pl/search&query=Biuletyn%20Muzeum%20PK%20&termId=1,2,79